Drs. Floor Raeijmaekers is mede-eigenaar van Het TalentenLab (www.hettalentenlab.nl) en ‘de positieve school’(www.depositieveschool.nl). Zij is onder andere gespecialiseerd in positieve educatie en mindset. Via www.webshophettalentenlab.nl maak je kennis met de door haar ontwikkelde materialen en trainingen.