Versnellen (6 uren)

Cursus HB Coach (4 dagen, 24 uren)

We krijgen regelmatig de vraag van scholen of het wenselijk is om een bepaalde leerling wel of niet te laten versnellen in de leerstof. Over het versnellen van leerlingen zijn veel vooroordelen en er zijn veel verschillende mogelijkheden om te versnellen. Leerkrachten staan soms wat huiverig tegenover versnellen maar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het een goede optie kan zijn, ook op langere termijn.

In deze training ontdek je wat je kunt meenemen bij deze complexe overweging. We bieden je een stappenplan om dit te doorlopen middels de cyclus van het handelingsgericht werken: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren. Bij waarnemen bekijken we de onderwijsbehoeften en het welbevinden van de leerling. Hoe breng je in kaart wat de onderwijsbehoeften zijn en hoe weet je wat je als school nodig hebt om hieraan te kunnen voldoen? Bij begrijpen leer je welke vragen je kunt stellen om tot een besluit tot wel of niet versnellen te komen. Door middel van vragen onderzoek je de stimulerende en belemmerende factoren van het kind en de omgeving. Al doende kom je tot een besluit om wel of niet te versnellen en volgen de stappen ‘planning’ en ‘realisatie’. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe neem je gedegen deze stappen? Hoe zorg je voor borging van kwaliteit en zorg?

  • Geschikt voor

    Voor leerkrachten uit het basisonderwijs

  • Trainers

    Wendy van Beurden

  • Tijd

    6 uren

 

Je krijgt diverse tools aangereikt om deze stappen te doorlopen zodat je op het einde van deze training een weloverwogen afweging kunt maken of het wenselijk is om een leerling wel of niet te laten versnellen. Je krijgt een handreiking om dit per individuele leerling toe te passen binnen jouw school.

*Trainingen gaan door bij minimaal 6 deelnemers. Inschrijvingen kunnen tot 8 weken voorafgaand aan de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen tussen de 4 en 8 weken voorafgaand aan de training wordt de helft van het aankoopbedrag teruggestort. Bij annuleringen binnen 4 weken voorafgaand aan de training is restitutie van het aankoopbedrag helaas niet mogelijk. Alle trainingen van Het TalentenLab zijn op HBO-niveau en er wordt van de deelnemers aan deze training minimaal een MBO denk- of werkniveau verondersteld. De studiebelasting bestaat uit 6 uren per trainingsdag (aanwezigheid) of 3 uren per trainingsmiddag, plus 4 uren voor zelfstudie bij meerdaagse trainingen. Na afloop van de training ontvangen deelnemers naslagwerk via e-mail en kunnen zij een certificaat van deelname opvragen. Er hoeven geen studiematerialen te worden aangeschaft. Vrijstellingen en/of speciale voorwaarden zijn niet van toepassing. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Het TalentenLab.

Bekijk hier ons volledige trainigsaanbod