HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafdheid is hartstikke leuk wanneer je je bijzondere talenten optimaal kunt ontwikkelen. Bij hoogbegaafde kinderen* (*overal waar ‘kinderen’ staat, worden ook (jong)volwassenen bedoeld) die zich volledig ontplooien, vallen er in de regel vier zaken op: ze zijn zeer zelfstandig en autonoom, ze zijn bijzonder intelligent, ze hebben een groot creatief denkvermogen en ze zijn zeer taakgericht.

Bij hoogbegaafde kinderen die zich volledig ontplooien blijkt alles om één kernwoord te draaien: autonomie. Deze kinderen beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hoewel het misschien lijkt of ze alles krijgen aangewaaid, is niets minder waar. Autonome hoogbegaafde kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun successen. Ze zoeken de uitdaging, werken met intrinsieke motivatie aan hun eigen doelen en beschikken over sterke zelfsturing en -regulatie. Deze kinderen hebben een positiefzelfbeeld en een groot zelfvertrouwen. Ze zijn optimistisch, ambitieus en enthousiasten ze geloven dat ze steeds beter kunnen worden door hard te werken. Ook vinden ze het niet erg om te leren van de fouten die ze maken. Door dit alles blinken ze vaak uit op meerdere gebieden. Daarnaast zijn deze kinderen sociaal-emotioneel sterk. Ze hebben positieve relatiesmet de mensen om hen heen, gaan tolerant en respectvol met anderen om en beschikken over adequate sociale vaardigheden. Logisch dat ze vaak geliefd zijn en bewondering oproepen bij de volwassenen en kinderen in hun omgeving.