WEBSHOP

Het TalentenLab heeft een eigen webshop waar je het volgende kunt vinden op het gebied van groeimindset, hoogbegaafdheid en positieve psychologie:

Je vindt onze webshop via www.webshophettalentenlab.nl.

Nog meer inspiratie vind je op de website van De Positieve School, onder het kopje ‘Downloads & ideeën‘!