POSITIEVE PSYCHOLOGIE

De reguliere psychologie is vooral gericht op het oplossen of voorkomen van problemen. De positieve psychologie heeft een andere insteek en houdt zich met name bezig met het versterken van wat al goed gaat en het actief bevorderen van welbevinden en welzijn.

Martin Seligman is een van de grondleggers van de positieve psychologie. Hij ontwikkelde het PERMA-model, waarbij de letters staan voor Positive emotions (positieve emoties), Engagement (betrokkenheid), Relations (relaties), Meaning (betekenis) en Accomplishment (succeservaring). Door positieve aandacht te besteden aan deze 5 gebieden, kun je welbevinden, geluk en optimisme stimuleren.

Positieve educatie staat voor onderwijs dat zich richt op zowel academische vaardigheden als vaardigheden die het welbevinden bevorderen. Het brengt de wetenschap van de positieve psychologie en best-practice binnen lesgeven en leren bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat scholen, leraren en leerlingen kunnen floreren in de breedste zin van het woord.

Lees HIER meer over positieve psychologie en positieve educatie.