TRAININGEN & LEZINGEN

Het TalentenLab biedt workshops, lezingen en trainingen voor scholen, bedrijven en organisaties. Ook verzorgen wij keynotes tijdens conferenties en congressen. Tijdens onze trainingen en lezingen wordt het belang van het ontwikkelen van een groeimindset verhelderd en krijgen deelnemers praktische tips om een groeimindset te stimuleren bij zichzelf, hun kinderen, de kinderen of volwassenen waarmee ze werken of op de werkvloer. Onze trainers vertalen wetenschappelijk inzichten op enthousiaste en inspirerende wijze naar de dagelijkse praktijk. Ze zetten afwisselende werkvormen in en zorgen ervoor dat de deelnemers de kennis en vaardigheden die ze opdoen direct kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Ons trainingsaanbod varieert van een workshop van een uur tot een volledige training van 6 dagdelen. We stemmen het aanbod af op de wensen van de opdrachtgever en de beginsituatie van de deelnemers. In overleg bepalen we wat zowel praktisch als inhoudelijk mogelijk en wenselijk is.