HB’ERS MET LEF!

HB’ers met LEF! is een groepstraining voor hoogbegaafde kinderen waarin door middel van actieve binnen- en buitenactiviteiten, beeldende opdrachten en gesprekken gewerkt wordt aan een sterker en completer zelfbeeld. Je kind ontdekt wat hoogbegaafd zijn voor hem betekent, hoe hij omgaat met uitdagingen en wat zijn kwaliteiten en valkuilen zijn. Het TalentenLab heeft deze training ontwikkeld in samenwerking met Praktijk de Hand.

De training wordt tweemaal per jaar gegeven in Breda en bestaat uit 4 kindermiddagen en een eindgesprek met de ouders. Mail voor meer informatie of aanmelden naar hettalentenlab@praktijkdehand.nl. Kijk voor actuele data en foto’s op de Facebookpagina van HB’ers met LEF!